e-Posta:info@hijyenpanel.com

Sürekli gelişmeye ve bu gelişim doğrultusunda değerlerimize de sahip çıkıp, onlarla birlikte evrilmeye özen gösteriyoruz.

Bu nedenle hem çevreye hem de çalışanlarımıza en büyük değeri veriyor, onları korumak için elimizden geleni yapıyoruz.

filler image

ISO 14001:2015

Kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiş bir gerçektir. Bu gerçek göz önüne alınarak hazırlanan ISO 14001, çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemdir. ISO 14001 standardı, çevre ile ilgili risk ve fırsatların daha verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluştururken, sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararı da en aza indirgeyip, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.

ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemlerine ilişkin olarak uluslar arası alanda tanınmış bir standart olup, kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği konusunda bir kılavuz sunmaktadır.

ISO 14001 standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kuran kuruluş, tabi kaynakların tüketilmemesi ve kirletilmemesini veya bu olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilerek, çevreye saygılı, güvenilir bir firma imajı uyandırılmasını sağlamaktadır.

filler image

ISO 45001:2018

Dünyanın ilk uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standardı olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, 12 Mart 2018 tarihinde Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) web sitesinde yayımlandı.

ISO 45001:2018, mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı olan OHSAS 18001'in yerini alacaktır. Şu an OHSAS 18001 belgesine sahip tüm kuruluşların standardın yayım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde geçiş yapmaları gerekecektir. Geçiş için tanınan 3 yılın ardından OHSAS 18001 iptal edilecektir.

ISO 45001:2018, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin yeni sürümleriyle yüksek düzeyde uyumluluk sağlamak için diğer ISO yönetim sistemleri standartlarıyla entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.

filler image

ISO 9001:2015

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi; kuruluşların yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmeleri için uygulayabilecekleri temel yönetim sistemleri standartlarının başında gelir. Kısaca özetleyecek olursak, bir kuruluşta kim, hangi işi, nasıl, neye göre yapar bunların tanımlanması; faaliyetlerin ( proseslerin) iyileştirme fırsatlarını ortaya çıkaracak şekilde önem derecelerine göre tespit edilerek tanımlanması olarak basitçe tarif edebiliriz.

ISO 9001:2008 standardının temel amacı “sürekli iyileştirme”. Diğer bir çok yönetim sistem standartlarında da göreceğimiz üzere sürekli iyileştirme araçlarının kulanımı aracılığıyla iyileştirme ana hedeftir.

Bir kuruluşta ISO 9001:2008 standardına göre sistem kurmak için genelde uygulanan 2 yöntem vardır. Birinci yöntem bu konuda uzman bir danışman dan danışmanlık hizmeti almak yada ikici yöntem kuruluşun bu konuda uzman bir kalite yöneticisini sürekli istihdam ederek kendi öz kaynakları ile yönetim sistemi ni kurması ve / veya bir personelini bu konuda yetiştirmek üzere eğitimlere göndermesi, bu şekilde gene kendi öz insan kaynakları ile yönetim sistemi ni kurması şeklinde gelişmektedir. Esasen her kuruluşta kendine özgü bir yönetim sistemi bulunmaktadır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması; kuruluşun mevcut geleneksel yöntemlerle oluşturulmuş olan yönetim sisteminin ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ne adapte edilmesi sürecidir.

Sistemin kurulması ve standardın temel gereksinimlerini karşılayan / karşıladığını düşünen kuruluş tercih edeceği bir belgelendirme kuruluşuna belgelendirme müracaatını yapabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ISO 9001:2008 standardına göre dökümante edilmiş bir yönetim sistemini kurmuş ve en az 1 kez tüm standart maddelerini uygulamış, bu uygulamaların kuruluş içi tetkikini gerçekleştirmiş ve üst yönetim tarafından gözden geçirmiş olduğunu kanıtlamış olmasıdır.

Sahip olduğumuz sertifikalarımızı daha detaylı görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Telefon: +90 262 641 2436
ePosta: info@hijyenpanel.com
Web: www.hijyenpanel.com

Sultan Orhan Mah., Kesit Keresteciler
Sanayi Sitesi, 2002 Blok, No: 4
Gebze, Kocaeli, Türkiye

Ürün Portföyü

Önemli

Bu site içerisinde yer alan tüm bilgiler Hijyen Panel® tarafından sağlanmıştır ve her hakkı saklıdır. İçeriğin izinsiz kullanımı yasaktır.

Hijyen Panel® herhangi bir ön bilgilendirme yapmaksızın içeriğin bir bölümünü veya tamamını değiştirme hakkını saklı tutar.